HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 31114

Osnovy kurzů

Struktura kurzů .NET doznala na podzim roku 2008 výrazné změny. S příchodem .NET 3.5, C# 3.0, Visual Studio 2008 přibylo tolik nových témat, že se nám už do stávající struktury nevešly. Témata bylo proto třeba znovu atomizovat a sestavit z nich nové kurzy.

V popisech kurzů jsem se snažil zachytit smysl, účel a obsah jednotlivých kurzů.

Ačkoli osnovy "standardních" kurzů nejsou ještě v jednotlivých bodech dospecifikovány a s lektory odsouhlaseny, máme v tomto okamžiku stovky témat, která odsouhlasena jsou. Máte-li o příslušnou problematiku zájem, zeptejte se. Jsme připraveni uskutečnit konzultace dle osnovy pro vás na míru ušité.

Lektorské zkušenosti a odbornost

Všichni lektoři našeho školícího střediska jsou především zkušení aktivní vývojáři. To garantuje, že probíraná látka není vysvětlována "akademicky", ale výklad vychází z dlouholeté vývojářské praxe.

Za ta dlouhá léta školící činnosti máme dostatek zkušeností, abychom dokázali správně nastavit obsahovou náplň a délku kurzů tak, aby si účastníci z Lázní Bělohradu odnesli co nejvíce, ale abychom přitom současně šetřili jejich peněženky. Pečlivě sledujeme rozšiřující se potřeby potenciálních zájemců a průběžne jim přizpůsobujeme osnovy. Dokážeme oddělit věci podstatné od věcí méně podstatných. Snažíme se o maximální intenzitu kurzů, ale známe hranice, které nelze překročit, pokud to mají učástníci ještě unést.

RNDr. Jan Šebelík Home page: Honza
Dlouholeté zkušenosti programování v Turbo Pascalu.
V 80.letech prognostické modelování.
Zakládající člen společnosti APRO, s.r.o.
Autor jádra mzdového a personálního systému PMSV firmy ASEI, s.r.o.
Programování Client/Server aplikací v Delphi. V poslední době vícevrstvé aplikace.
Aktivní webové aplikace pro vyhledávání a obchodování na Internetu.
Dlouholetá školící praxe.
RNDr. Vladimír Bodeček
Působí jako nezávislý vývojář a konzultant.
Specialista na pokročilé techniky a technologie (multithreading, DCOM, security).
Začínal už na 8-bitových počítačích (CP/M) s Turbo Pascalem 3.
Spoluautor knihoven Friendly Pascal (Turbo Pascal pro DOS).
Autor komunikace mezi DOS aplikacemi a InterBase na UNIX.
Dloholetá spolupráce s firmou HelpSoft (bankovní systémy).
Autor "jádra" serverové strany systému BankKlient (GECB).
Dlouholeté zkušenosti s .NET.
Dlouholetá školící praxe (také pro Borland/TrainTime).
David Mužátko Home page: David
Zaměstnanec firmy TNS AISA s.r.o.
S Windows začínal už před lety: Borland Pascal for Windows, Visual C++.
Specializuje se na systémové základy Windows, Internet.
Dlouholeté zkušenosti s .NET.
Dlouholetá práce na dotacích pro hypotéční úvěry - ČMHB, GECB.
Dlouholetá školící praxe (taky u Borland).
Zbyšek Hlinka Home page: Zbyšek
Živí se programováním na volné noze, občas píše odborné články a recenze do Softwarových novin.
Dlouholeté zkušenosti s .NET.
Lokalizátor programů pro Delphi a CBuilder.
Docházkový systém (dneska už .NET).
V současné době výhradně aplikační programování .NET (C#).
Lokalizátor už je taky pro .NET.
Dlouholetá školící praxe (taky u Borland).