Seminář Delphi 2002
Lázně Bělohrad, 6.-7. února 2002


Ke dni 5.2.2002 přihlášeno 131 účastníků

Srdečně vás zvu na 4. ročník dvoudenního semináře

Seminář Delphi 2002
6.-7. února 2002, Lázně Bělohrad

Snažíme se udržovat krok s novými technologiemi, které nám Windows a Delphi přinášejí. V tomto směru byl na počátku roku 1999 učiněn pokus o zavedení nové tradice pravidelných seminářů, reflektujících novinky a aktuální problémy uživatelů Delphi. Snad se to podařilo. Na třetí ročník semináře v lednu 2001 už přijelo 130 účastníků. Mnohé z nich znáte z konference Delphi, své si řekli i zástupci Microsoft a Borland.


Seminář je určen

Organizační záležitosti, program, osnovy vystoupení, časový rozvrh a pokyny účastníkům viz níže.

Co se dělo v roce 2002? Především tady máme novou verzi Delphi. Delphi 6 přináší zásadní restrukturalizaci runtime knihoven tak, aby stávající knihovna komponent VCL (Windows) mohla být nahražena knihovnou CLX (Windows, Linux). Současně se objevuje dbExpress, nová technologie připojení k databázím. Jak se s těmito novými věcmi firma Borland vyrovnala?

Na seminář pozveme jak firmu Borland, která by nás měla seznámit se svými záměry na rok 2002, tak firmu Microsoft, aby nás informovala, kudy se bude dál ubírat operační systém, na který jsme dnes tak přivázáni, ale od kterého se některé firmy snaží utéci do Linuxu. Na minulých seminářích se obě firmy zúčastnily s hodnotnými příspěvky, které vyvolaly živou diskusi.

Na semináři dále vystoupí firmy i jednotlivci, které (kteří) mají mnohaleté zkušenosti a dokáží se na Delphi podívat svým kritickým pohledem. Účast už předběžně přislíbil Pavel Císař (IBPhoenix), který by nás měl informovat o aktualitách ve vývoji FireBird/InterBase. Petra Voneše jsem požádal o zhodnocení posunu v knihovnách Delphi. "Zatím neříkám ano, musím si to nechat projít hlavou", říká Petr.

Napsali jste zajímavou aplikaci? Používáte Delphi 6, dbExpress, CLX, Kylix?
Vyprávějte nám o tom, rádi se necháme inspirovat. Prosím tímto o jakékoli další podnětné nápady, program ještě není uzavřen (workshop@haes.cz).

Na semináři nepůjde o propagaci Delphi, naopak na Delphi se podíváme s maximální snahou o objektivitu - co nám dává a co nám tu případně chybí či přebývá.


Cena účasti na semináři je stanovena (včetně DPH) na 1200 Kč.

Cena zahrnuje

Ubytování vám můžeme zajistit o den dříve (300 Kč navíc).

Seminář proběhne ve velkém sále Lázeňského hotelu, Raisovo nám., Lázně Bělohrad (foto).
Ubytování je zajištěno skvělé, dobré a vyhovující.
Volná místa budou postupně zaplňována tak, jak budou přicházet přihlášky...

Přihlášky posílejte na adresu workshop@haes.cz nebo poštou.
Formulář přihlášky si můžete stáhnout.

Nedohodneme-li se jinak, považuji vaši účast za potvrzenou v okamžiku, jakmile dostanu stanovenou částku na můj účet u Komerční banky č.19-2214490227/0100 (variabilní symbol IČO/RČ).
Daňový doklad obdržíte na semináři.


Program semináře Delphi 2002:

Jiří Burian

Microsoft

Microsoft v roce 2002

Richard Kubát

Borland

... byl osloven

Pavel Císař

IBPhoenix

InterBase a FireBird: Kde jsou a kam směřují

Pavel Císař

IBPhoenix

Hodnocení kvality programu a jak jí dosáhnout

Pavel Císař

IBPhoenix

Open Source z pohledu programátora a uživatele

Petr Voneš

Runtime knihovny v Delphi 6

Petr Zahradník

Computer Laboratory

... přislíbil účast

Zbyšek Hlinka

Hlinka

Alternativní možnosti řešení databázových aplikací

Slavomír Skopalík

DEL

Jak vytvořit UDF pro analýzu dat (výpočet medianu)

Vladimír Bodeček

Tvorba a ladění serverových aplikací v Delphi

Jan Šebelík

HAES

EbDb: objektově orientovaná databáze pro WEB

Jaroslav Škeřík, Václav Krmela

SINEA

Generátor tiskových sestav SINEA 2002 pro Delphi 5,6, Kylix
 

Diskuse:

Známé chyby a problémy v Delphi 6

Diskuse:

Delphi 6 - vývojářské zkušenosti


Osnovy vystoupení

Jiří Burian

Microsoft v roce 2002

 • DOS -> WIN -> .NET
 • Program -> Komponenta -> Webová komponenta
 • File Serber -> Client Server -> Web Services
 • Tvorba webových XML služeb a jejich infrastuktura

Pavel Císař

InterBase a FireBird: Kde jsou a kam směřují

 • Aktualní stav a směr dalšího vývoje InterBase
 • Aktualní stav a směr dalšího vývoje Firebirdu
 • Uživatelská komunita a business kolem InterBase a Firebirdu: update 2002

Pavel Císař

Hodnocení kvality programu a jak jí dosáhnout

 • Parametry pro hodnocení kvality programu
 • Metody zajištění kvality při vývoji
 • Metody testování (výčet a srovnání)
 • Nástroje pro testování Delphi aplikací

Pavel Císař

Open Source z pohledu programátora a uživatele

 • Ohlédnutí zpět
 • Význam OS a obchodního modelu, který z něho vyplývá
 • Obchodní modely použitelné pro OS a jejich srovnání
 • Zhodnocení úspěšnosti OS jako výrobního a obchodního modelu

Petr Voneš

Runtime knihovny v Delphi 6

 • Architektura RTL/VCL v Delphi 5 (stručná rekapitulace)
 • Kde se do toho začlení Windows
 • Architektura RTL/VCL v Delphi 6
 • Změny v designeru Delphi 6, designtime vs. runtime
 • JEDI, JCL

Zbyšek Hlinka

Alternativní možnosti řešení databázových aplikací

 • Datové kontejnery na bázi COM
 • Problémy při programování provázaných COM objektů v D6
 • Možnosti datových COM kontejnerů vzhledem k aplikacím
 • Výhody a nevýhody takového řešení

Slavomír Skopalík

Jak vytvořit UDF pro analýzu dat (výpočet medianu)

 • Co to je UDF, k čemu slouží, co umí
 • Podmínky pro psaní UDF, omezení
 • Jak si vytvořit Handle na vlastní objekt, jak jej předat, jak s ním pracovat
 • Příklad v Delphi 5 (pouze Windows)
 • Příklad v C, proč psát UDF v C
 • Jak ladit UDF (kontrolní výpisy, testovací aplikace)
 • Jak ladit SP (ladící výpisy přes UDF, pomocné tabulky)
 • Omezení a možné problémy
 • Co by mohlo UDF umět (COM/DCOM, více CPU)

Vladimír Bodeček

Tvorba a ladění serverových aplikací v Delphi

 • Hlavní rozdíly mezi serverovou a desktop aplikací
 • Defenzivní přístup při tvorbě serverové aplikace
 • Problémy související s neinteraktivním charakterem aplikace
 • Identita serverové aplikace a NT security
 • Zajištění nepřetržitého běhu aplikace
 • Logování jako prostředek ladění
 • Just-in-time a remote debugging

Jaroslav Škeřík, Václav Krmela

Generátor tiskových sestav SINEA 2002 pro Delphi 5,6, Kylix

 • Představení nových možností, funkcí a vlastností
  (nový editor, nové objekty, složené sestavy, výstupy ve formátu HTML a RTF, tisk čárového kódu, tisk grafu, tisk do formuláře a mnoho dalších drobností)
 • Nový způsob licencování, technické podpory a dalších služeb pro zákazníky
 • Obsah CD - FREE knihovny + demonstrační program nové verze generátoru sestav Sinea 2002 plný příkladů
 • První významný projekt pro Kylix
 • Společné zdroje pro Delphi 5, 6 a Kylix - úskalí vývoje
 • Zkušenosti s vývojem, tipy a doporučení


Časový rozvrh semináře

První den: středa 6.2.

09:00

Registrace účastníků

00:30

09:30

Ubytování

00:30

10:00

P. Císař: Open Source z pohledu programátora a uživatele

01:00

11:15

S. Skopalík: Jak vytvořit UDF pro analýzu dat

00:40

12:00

Oběd

01:00

13:00

P. Voneš: Runtime knihovny v Delphi 6

00:30

13:30

P. Císař: Hodnocení kvality programu

01:00

14:30

V. Bodeček: Tvorba serverových aplikací v Delphi

00:30

15:00

Přestávka

00:30

15:30

M. Neuwirth: Microsoft v roce 2002

01:00

16:30

V. Bodeček: Ladění serverových aplikací v Delphi

00:30

17:00

Přestávka

00:30

17:30

Z. Hlinka: Informace o stavu Sdruženi SW vývojářů

00:10

17:15

Diskuse

Delphi 6 - vývojářské zkušenosti

00:45

18:00

Večeře

01:00

19:00

Večerní diskuse

03:00

Druhý den: čtvrtek 7.2.

08:30

Snídaně

00:30

09:00

J. Škeřík, V. Krmela: Generátor tiskových sestav Sinea

00:30

09:45

P. Císař: InterBase a FireBird: Kde jsou a kam směřují

01:00

11:00

P. Voneš: JEDI a JCL

00:30

12:00

Oběd

01:00

13:00

Z. Hlinka: Alternativní možnosti řešení DB aplikací

00:40

14:00

Závěrečné slovo

00:10


Pokyny účastníkům
Hlavní stránka