Koncem ledna 2001 se v Lázních Bělohradě uskutečnil 3.ročník dvoudenního semináře

Seminář Delphi 2001
24.-25. ledna 2001, Lázně Bělohrad

Tentokrát se na seminář sjelo včetně přednášejících celkem asi 130 účastníků. Seminář se nesl v duchu několika klíčových témat, která zajímají vývojářskou komunitu.

V následujícím se pokusím o zhodnocení věcného obsahu semináře podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud byste se mnou nesouhlasili, napište.


Původní pozvánka na seminář Ke dni 17.1.2001 přihlášeno 128 účastníků

Seminář Delphi 2001
24.-25. ledna 2001, Lázně Bělohrad


Snažíme se udržovat krok s novými technologiemi, které nám Windows a Delphi přinášejí. V tomto směru byl na počátku roku 1999 učiněn pokus o zavedení nové tradice pravidelných seminářů, reflektujících novinky a aktuální problémy uživatelů Delphi. Snad se to podařilo. Na druhý ročník semináře v lednu 2000 už přijelo 120 účastníků. Mnohé z nich znáte z konference Delphi, své si řekli i zástupci Microsoft a Inprise.
Seminář je určen

Organizační záležitosti, program, osnovy vystoupení, časový rozvrh a pokyny účastníkům viz níže.

Účast na letošním semináři už přislíbila jak firma Inprise, která by nás měla seznámit se svými záměry na rok 2001, tak firma Microsoft, aby nás informovala, kudy se bude dál ubírat operační systém, na který jsme dnes tak přivázáni. Na minulých seminářích se obě firmy zúčastnily s hodnotnými příspěvky, které vyvolali živou diskusi.

Na semináři dále vystoupí firmy i jednotlivci, které (kteří) mají mnohaleté zkušenosti a dokáží se na Delphi podívat svým kritickým pohledem. Dále budou veřejně probrány nejčastější otázky, které jsou diskutovány na školeních při večerních neformálních debatách.

Napsali jste zajímavou aplikaci? Vyprávějte nám o tom, rádi se necháme inspirovat. Prosím tímto o jakékoli další podnětné nápady, program ještě není uzavřen (workshop@haes.cz).

Na semináři nepůjde o propagaci Delphi, naopak na Delphi se podíváme s maximální snahou o objektivitu - co nám dává a co nám tu případně chybí či přebývá.


Cena účasti na semináři je stanovena (včetně DPH) na 1000 Kč.
Podařilo se mi sehnat ještě nějaké ubytování v Lázních Bělohradě, takže zmatky kolem 1000/1200 Kč podle toho, zda se někdo přihlásil do pořadového čísla 100 nebo nad pořadové číslo 100, jsou už za námi. Omlouvám se.

Cena zahrnuje

Ubytování vám můžeme zajistit o den dříve (300 Kč navíc).

Seminář proběhne ve velkém sále Lázeňského hotelu, Raisovo nám., Lázně Bělohrad (foto).
Ubytování je zajištěno skvělé, dobré a vyhovující.
Volná místa budou postupně zaplňována tak, jak budou přicházet přihlášky...

Přihlášky posílejte na adresu workshop@haes.cz nebo poštou.
Formulář přihlášky si můžete stáhnout.

Nedohodneme-li se jinak, považuji vaši účast za potvrzenou v okamžiku, jakmile dostanu stanovenou částku na můj účet u Komerční banky č.19-2214490227/0100 (variabilní symbol IČO/RČ).
Daňový doklad obdržíte na semináři.


Program semináře Delphi 2001:
Program ještě není uzavřen, dále na něm pracujeme. Pokud můžete něco zajímavého nabídnout, rádi vás na pódiu přivítáme. (
workshop@haes.cz)

Jiří Burian (Microsoft): Co nového u Microsoftu (praktické ukázky)
Richard Kubát (Borland): Borland v roce 2001
Pavel Císař (Borland): Projekt Kylix a Delphi 6
Vladimír Bodeček (Bóďa): InterBase 6 a její další osud
Ivan Trubelík (SWS): Databáze Pervasive.SQL 2000
Jan Šebelík (HAES): EDb: představujeme vlastní databázi pro Internet
Jan Seifert (MV ČR): Linux: co to obnáší
Petr Zahradník (Computer Laboratory): Digitální podpis a certifikáty
Zbyšek Hlinka (Hlinka): Lokalizátor 5: krátká informace
Petr Zahradník (Computer Laboratory): Krátká informace o novinkách Flash Filer
Vladimír Michl: Správa verzí software
 
Panelová diskuse: Linux a jeho nasazení u uživatelů
Panelová diskuse: Windows 2000 v naší aplikační praxi

!!! Ještě je čas na další příspěvky !!!

Pro účastníky semináře nabízí


Osnovy vystoupení ještě nejsou konečné. Ještě je čas něco dodat nebo upřesnit.

Jiří Burian (Microsoft) Co nového u Microsoftu (praktické ukázky)
 
 • Co nového u Microsoftu
 • Data Warehousing, Data Mining
 • Praktické ukázky
Richard Kubát (Borland) Borland v roce 2001
 
 • Inprise nebo Borland? Borland!
 • Strategické zaměření firmy do budoucnosti
 • Výhledy na rok 2001
Pavel Císař (Borland) Projekt Kylix a Delphi 6
 
 • Projekt Kylix: Pascal/C++
 • Předběžný pohled na Delphi 6
Vladimír Bodeček (Bóďa) InterBase 6 a její další osud
 
 • InterBase: jak historie implikuje přítomnost
 • InterBase 6 Open Source: v jakém je to stavu
 • IBExpress: v jakém je to stavu
 • Co z toho plyne pro aplikovatelnost kombinace IB6/IBExpress
Ivan Trubelík (SWS) Databáze Pervasive.SQL 2000
 
 • Databáze Pervasive.SQL 2000
 • Pervasive Direct Access Components for Delphi
Jan Šebelík (HAES) EDb: představujeme vlastní databázi pro Internet
 
 • Proč jsme nepoužili něco hotového
 • Technické aspekty
 • Východiska a jejich řešení
 • Praktické ukázky
Jan Seifert (MV ČR) Linux: co to obnáší
 
 • Instalace Linux (RedHat 6)
 • Instalace InterBase 6
Petr Zahradník (Computer Laboratory) Digitální podpis a certifikáty
 
 • Základní pojmy z kryptografie
 • Princip digitálního podpisu
 • Certifikát
 • Použití certifikátu a podpisu v praxi
 • Přechovávání certifikátu a klíčů
Petr Zahradník (Computer Laboratory) Krátká informace o novinkách Flash Filer
 
 • ...
Vladimír Michl Správa verzí software
 
 • základní idea správy verzí
 • způsob jakým spravovat verze softwaru
 • srovnání TeamSource, CVS (www.cvshome.org) a FreeVCS (www.freevcs.de)
 • praktická ukázka práce s CVS a FreeCVS.
Zbyšek Hlinka (Hlinka) Lokalizátor 5: krátká informace
 
 • Proč se zabývat lokalizacemi
 • Vlastnosti nové verze
 • Nová verze a COM
 • Účastník přednášky dostane licenci Lokalizator 4.x
Panelová diskuse Linux a jeho nasazení u uživatelů
 
 • Linux je tady
 • Přednosti a nedostatky ve srovnání s Windows
 • Linux: Server nebo i Klient?
 • Aplikovatelnost u uživatelů
Panelová diskuse Windows 2000 v naší aplikační praxi
 
 • Windows 95/98/NT/2000
 • Windows 2000 u našich uživatelů
 • Windows 2000: co nám to přináší
 • Windows 2000: na co si musíme dát pozor


Časový rozvrh semináře
Předběžný návrh - očekávám připomínky

První den: středa 24.1.
09:00Registrace účastníků00:30
09:30Ubytování00:30
10:00Petr ZahradníkDigitální podpis a certifikáty01:00
11:00Robert OrálekDelphi/InterBase - aplikační zkušenost00:20
11:20Vladimír BodečekInterBase 6 a její další osud00:30
11:50Oběd01:30
13:20Jan ŠebelíkEDb: představujeme vlastní databázi pro Internet00:30
13:50Jan SeifertLinux: co to obnáší00:45
14:35Přestávka00:10
14:45Pavel CísařProjekt Kylix a Delphi 601:00
15:45Panelová diskuse Linux a jeho nasazení u uživatelů00:30
16:15Přestávka00:10
16:25Zbyšek HlinkaLokalizátor 5: krátká informace00:30
16:55Petr Zahradník Krátká informace o novinkách Flash Filer00:20
17:15Přestávka00:10
17:25Ivan TrubelíkDatabáze Pervasive.SQL 200000:45
18:10Večeře01:00
19:10Večerní diskuse03:00
Druhý den: čtvrtek 25.1.
08:30Snídaně00:30
09:00Richard KubátBorland v roce 200100:30
09:30Jiří BurianCo nového u Microsoftu (praktické ukázky)01:00
10:30Přestávka00:10
10:40Vladimír BodečekWin2000 - možnosti a úskalí00:30
11:10Panelová diskuseWindows 2000 v naší aplikační praxi00:30
11:40Oběd01:00
12:40Vladimír MichlSpráva verzí software01:00
13:40Závěrečné slovo00:10


Pokyny účastníkům
Hlavní stránka